WIE IS ER BETROKKEN BIJ DE ADMINISTRATIE VAN EEN BEDRIJF

Het doel van de administratie is om de toekomst van een insolvabel bedrijf uit te werken. Dit komt neer op de vraag of het kan worden opgeslagen of niet. Bij de administratie zijn verschillende partijen betrokken, die verschillende belangen hebben. Ten eerste is er het bedrijf zelf. De bestuurders van het bedrijf willen misschien het bedrijf redden en hun schulden afbetalen. Ten tweede zijn er schuldeisers, die geld van het bedrijf hebben. Schuldeisers houden zich primair bezig met terugbetaling. Verder hebben beheerders de taak om het bedrijf te beoordelen en te bepalen wat de beste manier is om verder te gaan.

Een bewindvoerder is ook een ‘insolventiefunctionaris’. De termen ‘administrateur’ en ‘insolventiefunctionaris’ zijn onderling uitwisselbaar en oefenen beide dezelfde taken uit.

De bewindvoerder kan worden benoemd door de bestuurders van het bedrijf (ook bekend als ‘het bestuur’), de schuldeisers met zekerheden of de rechtbank. Dit is belangrijk omdat het type administratie (en dus de procedure) afhangt van wie het administratieproces start.

www.vdgboekhouding.nl/